Eetcafé Het Leven streeft er naar (de inhoud van) deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, maar kan dit echter niet garanderen. Eetcafé Het Leven verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat sommige informatie afkomstig is van derden, kan Eetcafé Het Leven echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Eetcafé Het Leven geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Eetcafé Het Leven niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

Eetcafé Het Leven sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bovengenoemde website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om een van bovengenoemde website te kunnen raadplegen.

Copyright
Het is niet toegestaan om deze site of een onderdeel daarvan te kopiëren zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Design
Deze website is gerealiseerd in samenwerking met Studio Koeck & IJ

Vragen en opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Stel ze via info@eetcafehetleven.nl